ICA Detalj AS – Fraci AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av varebeholdning og virksomhet i Fraci AS (org.nr. 985 564 795).Meldt til Konkurransetilsynet