ICA Detalj AS – Geir Inge Vik AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), overtakelse av virksomhet fra Geir Inge Vik AS (org.nr. 987 256 966).Meldt til Konkurransetilsynet