ICA Detalj AS – Gill AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Gill AS (org.nr. 982 339 073), overtakelse av varebeholdning og drift.Meldt til Konkurransetilsynet