ICA Detalj AS – Grecvi Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (963132794), oppkjøp av Grecvi Mat AS (984145411)