ICA Detalj AS – Haldo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Haldo AS (org.nr. 984 214 251), overtakelse av varebeholdning og drift.Meldt til Konkurransetilsynet