ICA Detalj AS – Halvorsen Dagligvare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked oppgis å være dagligvare- og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Halvorsen Dagligvare AS (org.nr. 966 815 256).Meldt til Konkurransetilsynet