ICA Detalj AS – Haugesund Lavpris AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963132764) overtar virksomheten fra Haugesund Lavpris AS (org.nr. 962199992)