ICA Detalj AS – Helgehandel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.04.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794) erverver kontroll i Helgehandel AS (org.nr. 987 112 867)