ICA Detalj AS – Hika AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr.963 132 794), oppkjøp av Hika AS (org.nr. 987 067 039).Meldt til Konkurransetilsynet