ICA Detalj AS – His Matsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for dagligvarer og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), overtakelse av virksomheten i His Matsenter AS (org.nr. 951 175 897).Meldt til Konkurransetilsynet