ICA Detalj AS – Holmis AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.06.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org. nr. 963132794) overtar virksomheten i ICA Nær Marked fra Holmis AS (org. nr. 987978589)