ICA Detalj AS – IVO Otta AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org. nr. 963132794) overtar virksomheten fra IVO Otta AS (org. nr. 964601577)