ICA Detalj AS – JO Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.08.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963132794) overtar virksomheten fra JO Invest AS (org.nr. 987337664)