ICA Detalj AS – Johansen Matservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Johansen Matservice AS (org.nr. 839 299 982).Meldt til Konkurransetilsynet