ICA Detalj AS – Johansen’s Landhandleri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org. nr. 963132794) overtar virksomheten på RIMI Mjøndalen fra Johansen’s Landhandleri AS (org. nr. 987562978)