ICA Detalj AS – Johnsens Marked AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av virksomhet fra Johnsens Marked AS (org.nr. 987 091 592).Meldt til Konkurransetilsynet