ICA Detalj AS – Kirkenær Marked AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvare- og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), overtakelse av varebeholdning og drift av Kirkenær Marked AS (org.nr. 888 026 592).Meldt til Konkurransetilsynet