ICA Detalj AS – Kvartetten Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Kvartetten Mat AS (org.nr. 988 145 580).Meldt til Konkurransetilsynet