ICA Detalj AS – Lura Lavpris AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org. nr. 963132794) erverver de resterende 51 % av aksjene i Lura Lavpris AS (org. nr. 983228798)