ICA Detalj AS – Mateen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), overtakelse av virksomhet fra Mateen AS (org.nr. 988 124 710).Meldt til Konkurransetilsynet