ICA Detalj AS – Myrlund Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Myrlund Mat AS (org.nr. 984 051 662).Meldt til Konkurransetilsynet