ICA Detalj AS – Nærbø Lavpris AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av virksomheten i Nærbø Lavpris AS (org.nr. 987 576 359).Meldt til Konkurransetilsynet