ICA Detalj AS – Orkanger Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Orkanger Mat AS (org.nr. 981 959 752).Meldt til Konkurransetilsynet