ICA Detalj AS – Peboma AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Peboma AS (org.nr. 987 493 461).Meldt til Konkurransetilsynet