ICA Detalj AS – Perttas Dagligvare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Perttas Dagligvare AS (org.nr. 883 462 882).Meldt til Konkurransetilsynet