ICA Detalj AS – Pervez AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

ICA Detalj AS (org. nr. 963132794) overtar virksomheten i Pervez AS (org. nr. 988462276)