ICA Detalj AS – PØF Handel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av PØF Handel AS (org.nr. 987 038 829).Meldt til Konkurransetilsynet