ICA Detalj AS – Råholt Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandelen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org. nr. 963132794) overtar virksomheten i Råholt Mat AS (org. nr. 984475098)