ICA Detalj AS – Ruba AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), overtakelse av varebeholdningen og drift av dagligvareforretningen Ruba AS (org.nr. 988 248 541).Meldt til Konkurransetilsynet