ICA Detalj AS – Saltnes Lavpris AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Saltnes Lavpris AS (org.nr. 987 281 839).Meldt til Konkurransetilsynet