ICA Detalj AS – Sandhu AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Sandhu AS (org.nr. 983 939 031).Meldt til Konkurransetilsynet