ICA Detalj AS – SK Matsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av SK Matsenter AS (org.nr. 987 432 587).Meldt til Konkurransetilsynet