ICA Detalj AS – Sparmat Sør Øst AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvare- og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), overtakelse av resterende aksjer i Sparmat Sør Øst AS (org.nr. 976 854 217).Meldt til Konkurransetilsynet