ICA Detalj AS – Stokmarknes Lavpris AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Stokmarknes Lavpris AS (org.nr. 963 071 981)