ICA Detalj AS – Svein Pedersen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Svein Pedersen AS (org.nr. 956 857 872).Meldt til Konkurransetilsynet