ICA Detalj AS – Svelvik Handel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Svelvik Handel AS (org.nr. 988 357 219).Meldt til Konkurransetilsynet