ICA Detalj AS – Svenn Esaiassen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Svenn Esaiassen AS (org.nr. 960 864 247).Meldt til Konkurransetilsynet