ICA Detalj AS – Totte AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvare- og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), overtakelse av varebeholdning og drift av Totte AS (org.nr. 983 766 129).Meldt til Konkurransetilsynet