ICA Detalj AS – Unos Dagligvare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org. nr. 963132794) overdrar virksomheten fra Unos Dagligvare AS (org. nr. 988384046)