ICA Detalj AS – Vågå Dagligvare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), overtakelse av varebeholdning og drift av dagligvareforretningen Vågå Dagligvare AS (org.nr. 982 734 541).Meldt til Konkurransetilsynet