ICA Detalj AS – Valldal Dagligvare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Valldal Dagligvare AS (org.nr. 871 967 462).Meldt til Konkurransetilsynet