ICA Detalj AS – Vardås Varesenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), oppkjøp av Vardås Varesenter AS (org.nr. 936 464 882).Meldt til Konkurransetilsynet