ICA Detalj AS – Vårveien Dagligvare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963132794) overtar virksomheten i Vårveien Dagligvare AS (org.nr. 987105356)