ICA Detalj AS – Verdal Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandelen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org. nr. 963132794) overtar virksomheten i Verdal Mat AS (org. nr. 981937287) og erverver de resterende 66 % av aksjene