ICA Norge AS – HC-Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org.nr. 931 186 744), avtale om virksomhetsovertagelse av HC-Invest AS (org.nr. 988 073 830), med virkning fra 28.mars 2010