ICA Norge AS – Hovden Varesenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten i ICA Nær Hovden fra Hovden Varesenter AS (org. nr. 971510498)