ICA Norge AS – ICA Nær Bøler

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.02.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten i ICA Nær Bøler fra Bøler Mat AS (org. nr. 993177202)