ICA Norge AS – ICA Nær Heggedal

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten på ICA Nær Heggedal fra Tommy Kise AS (org. nr. 983595529)