ICA Norge AS – Jan Tores Mathus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten på ICA Supermarked Notodden fra Jan Tores Mathus AS (org. nr. 982785340)