ICA Norge AS – Lie Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) overtar virksomheten i RIMI Danmarksplass fra Lie Mat AS (org. nr. 987789719)